Блог

July 2, 2017

#Hashtag – Познавате ли го добре?

Знаете ли истинското значение на “#” , „#хаштаг“, “#hashtag “ , предназначението им и реалните им функции? В първата си статия от нашия блог ще се опитаме да ви „открехнем“ […]